תרום מזמנך

האם תרצה לתרום מזמנך ומכשרונותיך ל"הבוידעם" ? להחזיר אנשים למעגל העבודה ?

להלן מיגוון הצעות שמחכות לך במישור ההתנדבותי:

  • התהיה מוכן להתנדב בחנות ?
  • התרצה לעזור בניהול האתר או דפי התקשורת ?
  • היש לך קשרים עם תעשיית האופנה, שיוכלו לתרום מלאי ישן של בגדים או שרטוטי אופנה ישנים או שיוכלו לתרום רעיונות כיצד להפעיל את החנות ?
  • התוכל לעזור לפתח את העסק כאשר ייפתחו עוד ועוד חנויות בכל הארץ ?
  • התהיה מוכן להיות שגריר הבוידעם בעיר שלך ולארגן איסוף של בגדים והעברתם לחנות ?

נא לשלוח לנו אימייל ו"הבוידעם" יתקשרו אליך ויתאימו לך פעילות התנדבותית, כך שתרגיש שהתנדבותך מוערכת ושאתה מנצל ביעילות את זמנך.