תרום ביגוד

מה שאחד זורק לפח – לשני זה אוצר

נוכל לעזור לך בארגון הבית ובהוצאת הבגדים שאינך משתמש בהם. בהוציאך מהבית בגדים שאינך חפץ בהם, אתה תורם לחיזוק אנשים חלשים, תוך נתינת אומץ להם לשוב לתעסוקה בריאה.

הבגדים שמצבם טוב יימכרו בחנות שלנו ושאר הבגדים יימסרו למיחזור. השילוב של עזרה לחלשים לשוב למעגל העבודה, שימוש חוזר בבגדים טובים ומיחזור הבגדים הפחות-טובים – כל זה יוצר מודל עיסקי חברתי אקולוגי של win-win.

תוכל למסור בגדים בתא שמחוץ לחנות שלנו בירושלים.